The Zionist Truth

תיעוד: כוח משטרה עצר את "מושל ירושלים" בזמן האזכרה למחבל פייסל אל-חוסייני במזרח ירושלים

כוח אנשי מודיעין של המשטרה עצר את "מושל ירושלים" מטעם האשות הערבית בשטחים ומספר אנשי פת"ח נוספים במהלך השתתפותם בהנצחת יום השנה ה -19 למותו של פייסל אל-חוסייני.

בתקשורת הערבית נמסר כי המשטרה מנע את האירוע להנצחתו של פייסל אל-חוסייני ועצר מספר משתתפים באזכרה שאורגנה מול מטה הארגון לשחרור פלסטין בירושלים, "בית המזרח" בשכונת שייח ג'ראח. בירושלים, אדל אבו זניד, חברי האזור, עוואד אל סאליימה, נאסר קוואס, ומספר ירושלמים.

מזכיר תנועת הפתח בירושלים, שאדי אל-מוטור, אמר: הכיבוש מנע מאיתנו לקיים אירוע אזכרה לפייסל אל-חוסייני, ובכל זאת, נמשיך לארגן עצירות לתמוך בעמנו בבירתנו שכבשה את ירושלים.

https://tpl-il.com/wp-content/uploads/2020/05/unnamed-file-19.mp4
!תהיו הראשונים לדעת
Exit mobile version